Quy định hạn mức đất ở nông thôn tại Hà Nội

  • 02, 07 / 2020

Nhà nước quy định hạn mức đất ở nông thôn để trao quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trên phạm vi cả nước như thế nào? Bài viết dưới đây là hạn mức giao đất nông nghiệp, đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại Hà Nội theo quy định của luật Đất đai 2013.

[Gợi ý tham khảo thêm]

Hạn mức giao đất là gì?

Hạn mức giao đất là phần diện tích đất mà hộ gia đình, cá nhân được phép sử dụng do được Nhà nước giao, nhận chuyển nhượng hợp pháp từ người khác do khai hoang.

Việc quy định hạn mức giao đất là cơ sở pháp lý để giới hạn diện tích đất được phép sử dụng của  hộ gia đình, cá nhân, tránh hiện tượng giao đất một cách tùy tiện với diện tích lớn.

Quy định hạn mức đất ở tại nông thôn  

Quy định hạn mức đất ở nông thôn tại Hà Nội

Theo khoản 3 Điều 43 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

Nghị định 01/2017/NĐ-CP – Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai:

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

31. Bổ sung Điều 43d như sau:

“Điều 43d. Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.”

Hạn mức giao đất ở nông thôn tại Hà Nội 

Hạn mức giao đất ở tái định cư; giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định như sau:

Khu vực

Mức tối thiểu

Mức tối đa

Các phường

30 m2

90 m2

Các xã giáp ranh các quận và thị trấn

60 m2

120 m2

Các xã vùng đồng bằng

80 m2

180 m2

Các xã vùng trung du

120 m2

240 m2

Các xã vùng miền núi

150 m2

300 m2

Các xã được phân loại để làm căn cứ xác định hạn mức giao đất ở công nhận quyền sử dụng đất ở đối với từng vùng được quy định tại Phụ lục ban hành.

Hạn mức giao đất ở không áp dụng cho trường hợp mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở ổn định theo khoản 2 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ được xác định bằng 01 lần hạn mức giao đất ở nhưng không vượt quá diện tích thửa đất.

3. Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở ổn định theo khoản 3 Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ được xác định bằng 05 lần hạn mức giao đất ở nhưng không vượt quá diện tích thửa đất.

Trên đây là nội dung quy định hạn mức đất ở nông thôn, Đất Hà Nội hy vọng bạn đọc đã có nguồn thông tin hữu ích nhất!

Nguồn: ĐẤT HÀ NỘI

Comments

comments

Chia sẻ bài viết này với người thân