Hà Nội: Đề ra phương án sử dụng đất Quận Nam Từ Liêm, Tây Hồ và huyện Mỹ Đức “hiệu quả”

 • 11, 06 / 2020

Thành phố Hà Nội vừa đưa ra quyết định số 1726/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng đất quận Nam Từ Liêm, quận Tây Hồ và huyện Mỹ Đức.  

Điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng đất quận Nam Từ Liêm, quận Tây Hồ và huyện Mỹ Đức ( Ảnh minh họa) 

Phê duyệt phương án sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm

Các kế hoạch sử dụng đất quận Nam Từ Liêm

Theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND, dự án quận Nam Từ Liêm được tiến hành như sau:

– Dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn Bộ & Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 22, Cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Doanh trại Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn 1/E22 tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm(CAN):

 • Đơn vị đăng ký: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
 • Diện tích: 9,646ha.
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định phê duyệt dự án số 921/QĐ-BCA ngày 7/8/2007 và số 9980/QĐ-BCA 18/12/2019 của Bộ Công an.

– Mở rộng Tổng cục II tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (CQP):

 • Đơn vị đăng ký: Tổng cục II – Bộ Quốc phòng.
 • Diện tích: 0,9ha.
 • Căn cứ pháp lý: Thông báo số 298/TB-UBND 5/9/2019 của UBND TP; Văn bản số 15/TTg-CN 19/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

– Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ năm 2020:

 • Đất nông nghiệp: Mã NNP, diện tích 498,78ha.
 • Đất trồng cây hàng năm khác: Mã HNK, diện tích 310,76ha.
 • Đất phi nông nghiệp: Mã PNN, diện tích 2.720,49ha.
 • Đất Quốc phòng: Mã CQP, diện tích 139,36ha.

Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại Điều 1 Quyết định số 335/QĐ-UBND 16/1/2020 của UBND Hà Nội: 166 dự án với diện tích: 853,924ha. Một số nội dung khác ghi tại Quyết định số 335/QĐ-UBND 16/01/2020 vẫn còn hiệu lực.

Các kế hoạch sử dụng đất quận Nam Tây Hồ

Kế hoạch sử dụng đất quận Nam Tây Hồ

Tại Quyết định số 1727/QĐ-UBND, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ được tiến hành như sau: 

– Dự án Khu phức hợp Capitaland tại ô đất D7 Khu đấu giá (18,6ha), phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (ODT):

 • Đơn vị đăng ký: Công ty cổ phần Capitaland – Hiền Đức.
 • Diện tích: 0,9ha.
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định chủ trương đầu tư số 5743/QĐ-ƯBND 14/10/2019.

– Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2020:

 • Đất thương mại dịch vụ: Mã TMD, diện tích 30,89ha.
 • Đất ở đô thị: Mã ODT, diện tích 625,35ha.

Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại Điều 1 Quyết định số 667/QĐ-UBND 6/2/2020: 109 dự án với diện tích 502,665ha. Nội dung khác ghi tại Quyết định số 667/QĐ-UBND 6/2/2020 còn nguyên hiệu lực.

Các kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Đức

Tại Quyết định số 1728/QĐ-UBND, huyện Mỹ Đức sẽ được thực hiện theo kế hoạch như sau:

– Dự án xây dựng Tổng trạm thông tin Sở chỉ huy thống nhất số 02, TP Hà Nội (STN.02.4) tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức (CQP)

 • Đơn vị đăng ký: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
 • Diện tích: 23,765 ha
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 28/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 403/QĐ-UBND, ngày 10/12/2018, của UBND TP về việc phê duyệt dự án.

Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại Điều 1 Quyết định số 527/QĐ-UBND 3/2/2020: 65 dự án với diện tích 210,555ha. Nội dung khác ghi tại Quyết định số 527/QĐ-UBND 3/2/2020 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

[Có thể bạn quan tâm]

Trên đây là một số phương án sử dụng đất “hiệu quả” cho quận Nam Từ Liêm, quận Hồ Tây và huyện Mỹ Đức theo quyết định số 1726/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Hy vọng qua bài viết trên, quý bạn đọc đã có cái nhìn đa chiều về bất động sản Hà Nội nói chung và tiềm năng phát triển của 3 quận, huyện trên nói riêng.

Nguồn: ĐẤT HÀ NỘI

Chia sẻ bài viết này với người thân