Đất vườn trang trại

Đất Vườn, đất Trang trại là các loại đất rộng có thể sử dụng làm nhà Vườn, Trang trại… nguồn gốc đất có thể là các loại Đất thổ cư, đất vườn, đất trồng cây lâu năm, đất dự án trang trại…