Quy định mức đất ở nông thôn như thế nào?

  • 19, 08 / 2020
Hiện nay, pháp luật quy định hạn mức đất ở nông thôn được xác định rõ ở từng khu vực cụ thể để đảm bảo sự công bằng về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất của mọi người dân. Vậy hạn mức giao đất là gì? Quy định hạn mức đất ở như thế nào?

[Gợi ý tham khảo thêm]

Comments

comments

Chia sẻ bài viết này với người thân